Кредитний калькулятор

Сума кредиту

от 0 до 0 грн.

Срок

від 12 до 36 міс.

Щомісячний платіж


Кредитна спілка «Сімейна позика»


Повне найменування: КРЕДИТНА СПІЛКА «Сімейна позика» 

Ідентифікаційний код: Код за ЄДРПОУ 26252392

Місцезнаходження: 03150 м. Київ, Печерський район, вул. Ділова, 5, Контактний телефон: (044) 201-64-68, (067) 537-64-68, (050) 719-31-24,

(063) 393-04-03

Адреса електронної пошти: admin@dobrigroshi.com

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг:

 03150 м. Київ, вул. Ділова, 5

 

Відокремлені підрозділи відсутні .

Відомості про державну реєстрацію кредитної спілки:

Дата державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі: 30.03.2004

Дата запису: 30.03.2004

Номер запису: 1 071 105 0004 003995

 

Інформація щодо включення кредитної спілки до Державного реєстру фінансових установ (ДРФУ):

Включена до ДРФУ на підставі рішення Держфінпослуг

227  від 30.03.2004

Реєстраційний номер 14100106

Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи КС № 64

Дата видачі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи  30.03.2004

 

Інформацію щодо наявності у кредитної спілки права на надання відповідної фінансової послуги, відомості про ліцензії

 

Назва ліцензії:

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансово кредиту. (початок дії ліцензії 27.04.2017, строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - дійсна,  розпорядження Нацкомфінпослуг № 1377 від          27.04.2017 року)

 

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності КС у сфері фінансових послуг:

Національний банк України (НБУ)

Адреса для листування: вул. Інститутська буд. 9, м. Київ, 01601.

Адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, буд.11-б, м. Київ-8, 01601.

Телефон: 0 800 505 240, Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45.

Електронна адреса для подання звернень громадян у форматі docx та pdf з дотримання вимог до оформлення (викладення) письмових та усних звернень згідно Закону України “Про звернення громадян” та рішення Правління Національного банку України від 14 травня 2020 року № 332-рш: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

Запис на особистий прийом: тел. 0 800 505 240.

 

 

 

 

Кредитна спілка «Сімейна позика» (далі – «кредитна спілка») відповідно до Статуту та за наявності необхідних ліцензій надає наступні види фінансових послуг громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які об'єднані ознакою членства в кредитній спілці – постійно проживають на території міста Києва та мають повну цивільну дієздатність, а саме:

1) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

 

 

 - Порядок та умови надання фінансових послуг, а саме надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту,  містяться за посиланнями у Положенні про фінансові послуги Кредитної спілки  «Сімейна позика»  та примірних договорах про надання фінансових послуг, які знаходиться на цьому вебсайті у підрозділі «Повна інформація» .

 

 -  З інформацією про вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг можна ознайомитися на цьому вебсайті у розділі «Умови кредитування»

 

 - Надання споживчих кредитів здійснюється кредитною спілкою з дотриманням вимог Закону України «Про споживче кредитування». 

 

 - Загальна вартість споживчого кредиту включає загальний розмір кредиту, тобто суму коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит та проценти за користування кредитом.

 

 - Сума процентів за користування кредитом розраховується з використанням процентної ставки, затвердженої рішенням спостережної ради кредитної спілки №10 від 17.05.2017 року.

 - Кредитна спілка не користується послугами кредитних посередників.

 Комісії та інші обов'язкові платежі за супровідні  послуги, пов'язані з наданням, обслуговуванням і поверненням споживчого кредиту (включаючи комісії за обслуговування кредитної заборгованості, юридичне оформлення та інші платежі), кредитного посередника та третіх осіб (комісії за розрахунково-касове обслуговування банку, у якому відкритий рахунок кредитної спілки (під час зарахування коштів у рахунок погашення споживчого кредиту), страхові та податкові платежі, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів та інших осіб, а також інші обов'язкові платежі), відсутні.

   -  Споживач фінансової послуги має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору відмовитися від договору без пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів.

 Про намір відмовитися від договору Споживач фінансової послуги повідомляє Кредитодавця у письмовій формі до закінчення строку. Якщо Споживач фінансової послуги подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.

 Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору Споживач фінансової послуги зобов’язаний повернути Кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором.

  - Мінімальний строк дії договору не застосовується.

   Порядок внесення змін до Договору:

 -  Зміни та доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою Сторін та оформляються шляхом підписання Сторонами додаткових договорів у письмовій формі.

 -  Будь-які повідомлення та документи, які Споживач фінансових послуг зобов’язаний надавати Кредитодавцю згідно до умов Договору, повинні бути викладені у письмовій формі та будуть вважатись наданими належним чином якщо вони надіслані рекомендованим листом або доставлені особисто за адресою зазначеною в Договорі.

 -  Будь - які повідомлення та документи, які надаються Кредитодавцем Споживачу фінансових послуг згідно до умов Договору у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення, повинні бути викладені в письмовій формі та будуть вважатись наданими належним чином, якщо вони надіслані простим або рекомендованим листом або телеграмою за місцем проживання Споживача фінансової послуги, вказаним у Договорі або надані Споживачем фінансової послуги особисто.

 -  Повідомлення та/або документи вважаються отриманими Споживачем фінансової послуги на десятий календарний день з дня реєстрації листа та/або рекомендованого листа та/або телеграми у відділенні почтового зв’язку/ телеграфі (при цьому Споживач фінансової послуги несе ризики отримання таких листів у строк, що перевищує 10 (десять) календарних днів), або в день особистого вручення Споживачу фінансової послуги вказаний в повідомленнях та/або документах.

 - Клієнт має право  дострокового повернення кредит. Відсотки за його користування в такому разі нараховуються та сплачуються за фактичний строк користування кредитом, включаючи день остаточного погашення кредиту.

  - Неможливо збільшити фіксовану процентну ставку за договором без письмової згоди споживача фінансової послуги;

   - Всі спори, розбіжності, вимоги або претензії, що виникають у період дії договору, вирішуються шляхом переговорів (можливо корегування графіку платежів, реструктуризація боргу, тощо ) , а у випадку недосягнення згоди спір передається на розгляд та остаточне вирішення до суду згідно чинного законодавства.

  - Кредитна спілка під час надання інформації клієнту дотримується вимог законодавства про захист прав споживачів.

 

 

Перелік фінансових послуг

- НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

Щодо кредитної спілки «Сімейна позика» не порушувалося провадження у справі про банкрутство, та не застосувалася процедура санації.

Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)

Відповідно до особливостей створення та функціонування кредитних спілок, що визначені Законом "Про кредитні спілки", у кредитної спілки відсутні власники істотної участі

    Основні принципи діяльності
  1. добровільність вступу та свобода виходу з кредитної спілки;
  2. рівноправність членів кредитної спілки;
  3. самоврядування;
  4. гласність.

Умови членства

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які об'єднані ознакою членства в кредитній спілці – постійно проживають на території міста Києва та мають повну цивільну дієздатність.

Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.


Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

а) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг, а саме:
- у разі звернення споживача із відповідною скаргою до кредитної спілки, кредитна спілка має розглянути таку скаргу та надати споживачеві обґрунтовану відповідь на неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства;
- згідно вимог законодавства, зокрема, органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадовими особами, які здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів, розглядають звернення споживачів фінансових послуг (у тому числі щодо наявності в договорах умов, що обмежують права споживачів фінансових послуг);
б) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства – гарантійні фонди та компенсаційні схеми, що застосовуються відповідно до законодавства, відсутні.
в) дотримуючись додаткових вимог щодо етичної поведінки, відповідно до ЗУ «Про споживче кредитування» та з метою захисту інтересів категорій захищених осіб, у випадку небажання під час воєнного стану та протягом 90 днів із дня його припинення або скасування отримувати в будь-який спосіб нагадування про необхідність сплати чергового платежу за кредитом, повідомити про це та надати копії відповідних підтвердних документів про свою належність до захищеної категорії Ви можете наступним чином:
• надіславши нам на електронну адресу Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , відповідне клопотання та сканкопії необхідних документів;
• безпосередньо в офісі спілки за адресою: м. Київ, вулиця Ділова, 5;
• зв’язавшись з нами за номерами телефонів, вказаних на нашому веб-сайті для узгодження наступних кроків.


Положення про фінансові послуги КС Сімейна позика від 31.07.2019


Положення про фінансові послуги КС Сімейна позика від 17.01.2020Положення про фінансові послуги КС Сімейна позика від 11.05.2021


Положення про фінансові послуги КС Сімейна позика від 02.11.2021


Положення про фінансові послуги КС Сімейна позика від 02.02.2022


Положення про фінансові послуги КС Сімейна позика від 01.09.2022


Положення про фінансові послуги КС Сімейна позика від 05.10.2022

Статут КС Сімейна позика


Організаційна структура КС Сімейна позика


Фінансова звітність за 2014 рік

Звітні дані за 2014 рік

Фінансова звітність за 2015 рік

Звітні дані за 2015 рік

Фінансова звітність за 2016 рік

Звітні дані за 2016 рік

Фінансова звітність за 2017 рік

Фінансова звітність за 2018 рік

Фінансова звітність за 2019 рік

Фінансова звітність за 2020 рік

Фінансова звітність за 2021 рік


Фінансова звітність за 2022 рікВитяг з протоколу відповідного засідання Спостережної ради № 16 від 06 вересня 2023 року

Закон України Про кредитні спілки


Закон України Про споживче кредитуванн